Archive for the ‘Fødevare’ Category

Formandens beretning 2017

tirsdag, januar 24th, 2017

2016 har været et anderledes år, hvis der ellers findes år, som er ligesom det seneste. Men der skete hændelser, som vi ikke forudså. Ja, man fristes til at sige, at alt det vi forventede ikke skete.

Først kom den triste melding om, at Eva Kjær Hansen valgte at gå som fødevareminister, på grund af, at et snart ikke eksisterende parti, mente, at netop landbrugspakken var det emne, de skulle profilere sig på. Det havde vi ikke forventet. Men straks stod en ny klar, Espen Lunde Larsen. Ham får vi senere på året besøg af i Fødevareklubben. Landbruget er jo en stor bidragsyder og basis for al fødevareproduktion og dermed en stor bidragsyder til BNP, så rammevilkårene for netop denne industri er af vital betydning for vor velfærdsstat.

Så fik vi den britiske afstemning om Brexit. Vi forventede et ja, men fik et nej. Nu må vi så se, hvad det medfører. Som en stor samhandelspartner er det vigtigt for fødevareindustrien, at vi får adgang til dette marked i fremtiden. Vi må vente lidt på at se, hvad briterne vil. Forhandlingerne starter snart og får stor betydning for både EU og Danmark. 5% af vores udenrigshandel er med Storbritanien, så det er ikke uvæsentlig.

Vi fik også en ny præsident valgt i USA. Han starter dog først i 2017, men det er jo nu. Dette var heller ikke, hvad vi havde forventet. Han fik dog ikke flest stemmer, men sådan kan demokratiet også udformes. Vi kan nu se frem til, at han vil gøre” amerika great again”. Han vil af med samhandelsrelationer, som ikke er til USA´s fordel. Han vil føre USA tilbage til de gode gamle dage, hvor nationalstaten er i fokus. Tendenser som han ikke er alene om. Vi ser det mange steder i verden. Det er til skade for den globalisering, som vi,som et lille land, har meget glæde af.

Dronningen satte i sin nytårstale også en ny verdensorden. Vi skal have styr på vore talepapirer, så der ikke er uorden i den rækkefølge papirerne skal ligge i. En lille klips gør undervirkning.

OL i Rio blev et sandt triumftog for Danmark. Aldrig har vi vundet så mange medaljer. Men det er ganske atypisk for danskere. Vi har ikke det medfødte vinderinstinkt. Men er bedst til at sidde i rundkreds, når beslutninger skal tages,og opgaver skal løses. Gennem hele vort uddannelsessystem, bekæmper vi det elitære, ja janteloven fornægter sig ikke. Der skal være plads til alle, og vi må helst ikke være bedre end sidemanden. Alle skal have lige adgang til uddannelse uanset evner. Det kommer til at svie til os. Vi får mangel på faglært arbejdskraft, da vi alle skal være akademikere, mens vi står og mangler bagere, slagtere, tømrer mv. Det kommer fødevareindustrien til at lide under.

Fødevareindustrien er en vigtig brik i ethvert samfund. Vores behov for det daglige brød er en forudsætning for overlevelse. I gamle, gamle dage, da vi alle var jægere og samlere, brugte vi al vor tid til at skaffe de nødvendige fødevarer, men sådan er det heldigvis ikke mere. Nu bugner dagligvarebutikkerne med varer. Fødevareindustrien har været dygtig til produktudvikling og markedsføring af nye produkter. Vi bruger nu mindre end 10% af vores disponible indkomst på fødevarer, og det er ikke på basisfødevarer, men også på luksusfødevarer. Vi bliver således rigere og rigere. Men verdens befolkning bliver større og større, mens arealet på hvilket vi kan producere forbliver konstant. Vi kan derfor ikke undvære nye teknologier til at løse dette dilemma. Bæredygtighed er nødvendig langsigtet, men det skal gøres smart. Fødevareindustrien står derfor med nye udfordringer,som vi sammen skal løse.

Vi fik også ny regering i 2016 – en ny trekløverregering- med liberal alliance, som leverandør af flere ministre. Jeg stemte på dem ved sidste valg i håbet om at få et parti ind, der var modstander af EU i sin nuværende form,der også var modstander af en alt for stor offentlig sektor og med gode liberale holdninger. men ministerbiler kan ændre på holdninger, nu må jeg se mig om efter nogle andre at stemme på til det kommende valg.

Dette var jeg havde valgt at sige i år. Selvom det ikke havde meget med fødevareklubbens mange, gode arrangementer at gøre. Men det var et spændende år.

Formandens beretning 2013

søndag, februar 3rd, 2013

Ja, så er der igen gået et år siden sidste generalforsamling i Fødevareklubben.Et år, der igen har stået i ktisens tegn. Vi bliver ved med st snakke krisen op, samtidig med , at vi  må konstatere , at de danske akrier aldrig har været højereend de er idag. Tilliden til dansk erhvervsliv har aldrig været større. Fremtiden burde tegne lys.

Verdens befolkning vokser og vokser. Snart er vi 9 mia mennesker på denne klode. 9 mia munde ,der skal mættes og en stigende del af disse mennesker, ca 4 mia, får også råd til at købe. Efterspørgslen efter fødevarer vil stige med 70 % i de kommende år. Så alle burde juble. Og det gør man også i store dele af dansk fødevareindustri. De store virksomheder trives særdeles godt og ekspanderer specielt på nye markeder. Hjemmemarkedet vokser ikke og forbruget er nærmest faldende, fordi opsparingskvoten er høj – det giver små og mellemstore virksomheder uden stor export, udfordringer.

Vi snakker meget om rammevilkårene for industrien. Mange danske fødevarevirksomheder er belastet af afgifter og andre omkostninger, som vore konkurrenter ikke har. Det lykkedes at få bortskaffet fedtafgiften og stigningen i sukkerafgiften til stor lettelse for industrien. Vi fik derved bortskaffet meget bureaukrati og selvom finansieringen gik ud over de direkte skatter, var det en god løsning for alle.Vi skal jo huske på at forbrugsbegrænsninger på hjemmemarkedet og er skadelig for exporten.

 Vi er dog stadig belastet af mange afgifter. Så en regelsanering på dettte område ville ikke være så dårlig og måske også være med til at skabe vækst.

Danmark har meget høje tærskler, hvad angår fødevarersikkerhed, arbejdsmiljø m v. Dette kan også være en extra belastning for vort erhverv.  Der skal jo være kunder til at betale for disse extra ydelser. Det er der måske i de nære markeder, men i de markeder der vokser er det tvivlsomt .Det er hæmmende for vores konkurrenceevne og kan være en årsag til , at virksomheder flytter ud.  Vi skal leve af at være bedre end de andre, så vi skal ikke starte med at spænde ben for os selv. Vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med fødevaresikkerheden, men heller ikke sætte overliggeren alt for højt.

Vi skal innovere i fødevareindustrien og vi oplever et stigende pres fra vores kunder. Når nu meget styres af relativt få i indkøbere i dagligvarekæderne, kan det blive innovation for innovationens skyld. Kæderne vil gerne differentire sig og vil gerne opfinde det varme vand på en ny måde. Men er dette til gavn for forbrugerne.

 Med de store udfordringer der ligger ud i fremtiden, skal vi måske til at tænke anderledes. Der bliver kamp om råvarerne. Og vi skal være dygtige til at udnytte disse optimalt. En stor ændring , som også kommer til at flytte holdninger bl a til anvendelse af ny teknologi. GMO vil betyde større udbytter og derfor kan flere munde mættes. Så må vi håbe at det ikke bliver overlevelse på kortsigt og døden på lang.

Fødevareministeren var i går ude at stramme kontrollen med drægtige søer landbrugsbesætninger. Et ædelt forehavende, men hvis det er sket med baggrund i fjernsynsprrogrammet Borgen er vi langt ude. Mange politikkere er utrolig opmærksomme på det dags aktuelle. Og man kan godt få den fornemmelse at Danmark styres efter , hvad der er sket i går. Kortsigtet og uden strategi.

Tilbage til krisen. Vi taler meget om arbejdsløsheden. Men det er vel ikke den der er værst. Selvfølgelig er det ikke godt ,at vi ikke kan skabe arbejdspladser. For at skabe arbejdspladser skal vi være konkurrencedygtige, og det blver vi ikke med det antal mennesker vi har på offentlg forsørgelse. Vi skal altså have omkostningerne ned. Ingen tror vel på at lønnen kan sættes ned. Men får vi færre offenlige udgifter er der basis for at sætte skatten ned, som igen giver basis for at holde lønnen i ro og derved en relativ styrkelse af vores konkurrenceevne. Men det bliver det lange seje træk.

Jeg tror der lys forude. I sidste uge var mange kloge mennesker samlet i Davos og en spirende optimisme blev der givet udtryk for.Kan vi begynde også at snakke os ud af krisen er meget vundet. Der er oså psykologi involveret.

Formandens beretning 2009

torsdag, januar 21st, 2010

Jeg sad og kikkede på pengemagasinets første udsendelse i 2010. Et af de programmer,som ikke er en genudsendelse i DR. Man indledte udsendelsen med at sige, at nu var anno horribilæ 2009 slut. Jeg tænkte har det nu været så skidt. C20 indexet er steget med 36,3 %. Danske banks aktier steg med 126 %. NKT steg 175%, FL Smith steg med 104 %, Carlsberg steg med 124%. Så helt ringe kan det vel ikke have været. Vi vil nok ikke se de samme stigninger i 2010. Året 2009 var det bedste aktieår siden 1999. Dette på trods af at indtjeningen i de største børsnoterede virksomheder faldt med 43 %. Logikken er efter min vurdering væk. Det går dårligere for virksomhederne, men kurserne stiger.

Renten er historisk lav. Man kan nu få finansieret sin bolig med f1 lån til langt under 2 %. Det betyder, at boligejerne får flere penge mellem hænderne.

De lave renter burde alt andet lige betyde endnu større investeringer både hos private og hos erhvervslivet. Men der er ikke tegn på at der er den store efterspørgsel efter penge. En stor efterspørgsel skulle alt andet lige betyde stigende rente, altså betaling for ydelsen. Vi har senest set endnu en rentesænkning, for at få gang i økonomien. Men det går trægt.

Skattelettelser er der også blevet bebudet. Ikke lige meget til alle, det er vist de rige, hvem det så end er der får mest, men det skulle igen betyde, at der bliver flere penge til forbrug. Så starten til 2010 burde se lys ud.

Vi har dog alt dette til trods været meget surt igennem i 2009.

Efterspørgslen er faldet på alle områder. Opsparingen er steget og forbrugerne har været bange for at bruge penge. Vi sparer op, så vi derved skaber øget arbejdsløshed. Den krone, der ikke bliver brugt skaber ingen beskæftigelse, så som mange spår, vil arbejdsløsheden øge i 2010. Samtidig snakker man om at afskaffe efterlønnen og nedsætte dagpengeperioden. Fordi vi kommer til at mangle hænder i fremtiden. Men hvor skal de, der bliver arbejdsløse gå hen for at få et nyt job? Specielt, hvis man er lidt oppe i årene, kan det være vanskeligt at finde et nyt job. Men jeg hørte Lars Kolind i radioen en dag, han mente der var masser af jobs. Selv var han med i flere bestyrelser og han regnede med at skulle arbejde i mange år endnu. Men er det et alternativ for den ufaglærte. 140 000 arbejdsløse er ingen katastrofe, men de skal have ordentlige vilkår, så de kan være med til at holde hjulene i gang.

Omsætningen i fødevareindustrien er faldet med 6,8 % og er tilbage på niveauet fra 2007. Så det har været nedad bakke. Og det går stærkt ned ad bakke, især når man er på cykel. Eksporten har dog stabiliseret sig på det seneste og der er måske tegn på en vending.

Vores egen tillid til fødevareindustriens fremtid er også svækket. Vi har faldende forventninger til fremtiden. Ordrebeholdningerne er lave og vi har stigende lagre. Noget må altså gøres.

Vi skal altså have ændret forbrugernes adfærd. Men det er svært, på trods af at inflationen er historisk lav, 1,5 % og fødevarepriserne er direkte faldende. Priserne på landbrugsprodukter er meget lave og det er til skade for alle led i fødekæden. Lave råvarepriser giver normalt lave avancer alle led og det er til skade for udviklingen. Fødevareprisernes niveau påvirker ikke i større grad vort rådighedsbeløb, da vi jo stadig bruger under 10 % af vort disponible rådighedsbeløb på mad..

Hvad skal vi så gøre i fødevareindustrien for at ændre forbrugernes adfærd.

Vi skal først og fremmest skabe en tillid hos forbrugerne om at det kan betale sig at købe kvalitetsfødevarer til en lidt højere pris. Dette er der ikke noget nyt i. Men det hjælper naturligvis ikke, når vi igen oplever fødevareskandaler, som vi har set hos Super Best og Magasin. Ændring af datomærkning og iblanding af grisekød i lammekød øger ikke forbrugernes tillid. Heldigvis kommer straffen med dat samme. Forbrugerne vælger fra med en omsætningsnedgang til følge. Det er dyrt at fejle. Men straffen rammer ikke kun de skyldige. Hele kæden må tage straffen, som således også kommer til at ramme de ærlige. Vi kan som industri ikke tåle den slags. Det banker os alle tilbage.

At forbrugertillid skaber vækst er økologien et bevis på. På trods af afmatning, har der været vækst i forbruget af økologiske varer. Dette til trods for, at de er relativt dyrere. Troværdigheden til konceptet er højt. Nu tror jeg ikke på, at vi alle skal lave økologiske varer og at Danmark alene skal have økologisk landbrug, men det er dog tankevækkende, når man ser på udviklingen. I Danmark har vi råd til at betale for kvalitet selv i krise tider.

Produktudvikling nævnes altid, når vi skal have ændret forbrugernes adfærd. Vi skal udvikle nye og spændende produkter og give forbrugerne nye oplevelser. Men det gør vi jo hele tiden. Udviklingsaktiviterne er ikke gået i stå. Som eksempel kan nævnes, at Tulip sidste år lancerede mere end 90 nye produkter og de er ikke de eneste. Alle udvikler produkter som de håber, falder i forbrugernes smag.

Vi skal også have styrket vores konkurrenceevne. Dette gøres ved at reducerer omkostninger. Vi kan ikke kun spare os gennem kriser, vi må også arbejde smartere og få gang i nye aktiviteter. Men ser man på lønniveauet Danmark er det steget mere end hos vore konkurrenter. Dette er langsigtet uholdbart. Det er ikke normalt, at vi taler om lønnedgang. Men det er dog pudsigt, at det er et af de steder, hvor man ikke kan tale om at udbud og efterspørgsel danner prisen. Reallønnen er steget gennem mange år uanset om det været høj- eller lavkonjunktur. Lavere realløn er helt utænkelig.

Det burde være sådant, at når det går godt skal vi alle have lidt mere, men når det går dårligt, må vi have mindre. Men sådan er livet ikke skruet sammen. Danish Crown signalerer at det skal ske en lønreduktion på 10 – 20 % og det bliver spændende om Kjeld Johannesen får succes med sit forehavende eller vi skal se endnu flere grise, der bliver slagtet i Tyskland af polske medarbejdere.

Vi skal have gang i mange af de tiltag som regeringen kommer med. Vækst er nødvendig. Vores dygtige fødevareminister har iværksat aktiviteter, men efterlyser flere gode ideer. Jeg tror, at viljen og midlerne er der, men vi i industrien må udvise mere kreativitet. Danmark er traditionelt et stort fødevare land og vi har gennem tiden opnået mange kompetencer. Vi er i stand til at håndtere alle led i processen. Den styrke position skal vi drage nytte af i fremtiden. Rammevilkårene for vor primære leverandører, landbruget skal gøres bedre. Mange er tynget af en enorm gæld, som selvfølgelig er selvforskyldt., men grøn vækst er heller ikke gratis. Regeringen har ophævet maksimalgrænsen for antal dyreenheder per bedrift og grænsen for hvor mange hektar jord en landmand må eje. Hvis stordrift er en fordel er det et skridt i den rigtige retning. Initiativer til fremme af dansk madkultur gennem er iværksat ved oprettelse af et Madexperimentarium. Regeringens mål er at fødevareerhvervenes vigtige bidrag til Danmarks velstand skal stå lysende klare. Dette vil medvirke til en bedre forståelse hos forbrugerne og forhåbentligt få dem til at ændre adfærd.

Nye markeder som Kina og Indien bliver også mere interessante. Levestandarden stiger og efterspørgslen vil stige bl a efter kødprodukter. Klimamæssigt er dette ikke optimal , da klimabelastningen ved kødproduktion er væsentlig højere end ved planteproduktion. Men det giver kortsigtede udviklingsmuligheder og muligheder for udviklingsaktiviteter der kan reducere dette forhold.

Fødevareklubben har ikke lidt under den økonomiske tilbagegang. Vi er nu 92 A medlemmer og 172 B medlemmer, en stigning på 3 i forhold til i fjor. Vort aktivitetsniveau har været, som det plejer, dog kan vi se på messerejserne, at virksomhederne sparer på deres rejseomkostninger. Men dette vil Poul komme ind på under regnskabet.

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i året der gik.

Om Fødevareskandaler

torsdag, oktober 8th, 2009

I den seneste tid har vi set at flere supermarkeder har solgt ompakket kød, som var over sidste salgsdato. Det er hakket kød med en meget kort holdbarhedstid og dermed en meget forøget sundhedsrisiko for den som køber det. Men det er kun den ene side af sagen. Ved at ompakke gammelt kød, som skulle have været destrueret og sælge dette opnår man en uberettiget avance. Nemlig besparelsen ved at sælge kød til en værdi på 0 kroner istedet for frisk kød med en væsentlig højere kostpris. Det ligner i min optik bedrageri af forbrugeren. Dette sammen med sundhedsfaren burde give meget højere bøder en det, der er fremgået af dagspressen.

Fødevaremyndighederne var i begyndelsen tøvende med at give administrative bøder, men de kom dog på bordet. Jeg har endnu ikke set noget til nogen bedragerianmeldelse. Dette tiltrods for, at det har været en bevist, planlagt proces for at snyde forbrugeren og styrke bundlinien hos supermarkedet. Kæderne må jo overholde reglerne og de kontrollerende myndigheder må leve op til deres ansvar. Det er det vi, som forbrugere forventer. Vi kan jo ikke leve med at man kan dø af at spise hakket kød

 

Hvad er sundt?

onsdag, november 7th, 2007

Jeg har sat mig det mål, at lægge en artikel ud på min hjemmeside hver dag, hvor det er muligt. Sådan en dag er det i dag. Efter at der nu er gået endnu en dag i mit nye liv, er jeg kommet til den erkendelse, at den gamle teori om at der ikke bliver noget hul efter at man har trukket fingeren op af et glas vand er rigtig. Livet går videre, heldigvis. Jeg fik mange positive tilkendegivelser i går og det varmer om hjertet. Tak for det. Lad os så kigge fremad.

Fremtiden begynder i dag, og hvad er temaet i dagens avis udover valget. Ja, meget interessant. Hvem har de laveste fødevarepriser? Analysen som er gennemført i Jyllands-Posten konkluderer at mørkt rugbrød er billigst i Bilka i København og dyrest i Brugsen i Strib. Hvilket jo kan være ligegyldig, når man bor i Odense. Men er lave fødevarepriser noget, som forbrugeren går op i? Ja tilsyneladende.

Vi bor i et af verdens rigeste samfund, men alligevel tillader vi ikke os selv at vælge kvalitet frem for pris, når det gælder fødevarer. Jeg ved godt, at det ikke gælder om fredagen og om lørdagen, hvor vi gerne går til slagter og bager for at forkæle os selv. Men på ugens øvrige dage er det ok med 5 kyllinger for en hund. Dette er samtidig med, at vi diskuterer differentieret moms, for at få folk til at spise sundere. Jeg ved også godt , at den enlige mor med fem børn har svært ved at få det til løbe rundt og måske ikke har råd til frugt hver dag, men det kan sikkert løses på en anden måde. Alle vi andre har råd til at spise mad af høj kvalitet.

Lavere moms på sunde fødevarer medfører at vi må definere, hvad sunde fødevarer er? Er det kun frugt eller er det også havregryn? Og hvis det er havregryn, hvilke morgenmadsprodukter er det ikke. Hvis det frugt , er det så også juice eller er der for meget frugtsukker i det. Vi er alle interesserede i at folkesundheden er høj , men det løses ikke over momsen – men kun gennem ændret adfærd.

Mange hilsner

Erik