Archive for maj, 2008

Fødevarepriser

lørdag, maj 17th, 2008

Jeg var mandag den 10 marts 2008 indlægsholder på et medlemsmøde i Fødevareklubben om fødevarepriser. Det blev en spændende aften, da forventningerne til de fremtidige fødevarepriser blandt indlægsholderne var forskellige. Stiger udbuddet, således at priserne på råvarer falder eller stiger efterspørgslen mere end udbuddet således at priserne stigerne. Ingen ved det så derfor bliver det som altid svært at spå om fremtiden.

Men der er fortsat stor interesse for netop fødevarepriser og især de stigninger, der er blevet gennemført baseret på de højere råvarepriser. Specielt har mel- og brødpriserne været udsat for kraftig debat. I et sådant omfang at konkurrencestyrelsen har følt sig nødsaget til at undersøge forholdene.

Nu er det jo sådant, at når kornpriserne stiger med 100%, så stiger melpriserne med ca 110%. Det er simpel matematik. Når melpriserne stiger med 110%, så stiger brødpriser 10-15%. Man kan således ikke forundres over at brød stiger med 15 -20%, da alle andre råvarer også stiger.Hertil kommer at lønudviklingen heller ikke står stille under de nuværende konjunkturer.

Andre fødevarer stiger også. Både mælkeprodukter og kødprodukter er steget. Eneste undtagelse er grisekød, som ikke er steget endnu, men det kommer. Vi må derfor acceptere, at vi kommer til at bruge lidt mere af vor disponible indkomst til fødevarer, men det bliver meget marginelt, under 1%, og det er vel plads til i budgetter, hvor ferier, underholdning m.v. tager meget plads. Jeg tænker stadig tilbage på dengang, da der ikke var mobiltelefoner. Det er ikke til debat, de penge finder vi i budgettet.

Transportudgifterne vejer også tungt i husholdningsbudgettet og ser vi også store udsving, men vi tilpasser os.

Jeg forudser at vi ikke vil få prisfald, hverken på kort eller lang sigt, da efterspørgslen vil være stadig stigende i og med der stadig bliver flere mennesker der skal mættes og at verdens befolkning bliver gradvis rigere.

Lidt om fodbold

onsdag, maj 7th, 2008

I dag kan blive den store dag for Vejle Boldklub. Allerede nu kan de sikre sig oprykning til superligaen og det er stort, når der endnu mangler 7 kampe. Jeg er sikker på, at alle glæder sig. Men sådan er det jo med alt her i livet. Vi vil gerne se fremgang og helst holde os på et højt niveau. Men det kræver også, at vi har de nødvendige resourcer og at vi er stand til hele tiden at holder os i form til at yde. Der stilles krav til os hver dag .

Vi skal altså dagligt træne vore evner. Det er det fodboldspillere gør for at kunne yde en optimal indsats på kampdagene. Da vi i modsætning til sportsfolk spiller kamp hver dag er det vigtigt at vi kan kombinere kamp og træning for hele tiden at blive bedre. Derfor må vi hele tiden arbejde til grænsen af vores ydeevne. Det giver styrke og bedre forudsætninger for hele tiden at performe. Og det er jo , hvad omverdenen og vi selv forlanger.

I fodbold er det vigtigt, at man har en træner. En der har det store overblik og som kan analysere modstanderne og lægge den rigtige strategi. Sådan er det ikke altid i vores dagligdag. Oftest må vi selv træffe beslutninger, som gerne skulle føre hen til det mål, vi har sat os. På jobbet har de fleste af os en chef, der skal udføre trænerjobbet. Men som på fodboldbanen er det jo ikke træneren, der spiller. Derfor er det vigtigt at taktikken og organisationen er lagt fast, så alle kan forstå den. Det er den eneste måde et hold bliver stærkt på. Reglerne må være kendte for alle, således at man kan trække på samme hammel. Det er måden at få succes på.

Når man rykker op i superligaen, kan der være behov for nye spillere, ikke kun fordi de gamle er blevet for gamle. Men også fordi taktikken og organisationen skal tilpasses de nye modstandere. Denne omorganisering er en vigtig del af trænerens opgave. Det betyder ikke nødvendigvis at de gamle er ubrugelige, men de skal måske spille på et lavere niveau. Men det er klart at jo mere man træner desto længere holder man på det høje niveau.

God træningslyst