Archive for september, 2010

Når pressen bliver dommer

onsdag, september 22nd, 2010

Danmarks radiohar i de seneste Dage udvist en besynderlig form for journalistik . Sagen tager sit udgangspunkt i, at der inpå Odense Universitets Hospital bliver konstateret nogle tilfælde af alergisk reaktion hos nogle patienter. Gennem mange analyser og podninger, når man frem til at reaktionen skyldes et fedtstof , som bl . a. bruges i Amo – kageblandinger . Universitetshospitalet retter derfor henvendelse til producenten af Amo- kageblandinger , som af egen fri vilje trækker produkterne tilbage fra markedet . Hverken Fødevarestyrelsen eller andre offentlige myndigheder har været inde over sagen , men er blevet løbende orrienteret om udviklingen . En særdeles ansvarlig håndtering af Lantmännen Cerealia . Uden at tænke på de økonomiske konsekvenser en sådan tilbagetrækning har, gør man alt hvad der er muligt for at mindske forbrugernes risiko . En adfærd der burde stå til ros i offentligheden.

Men sådan er det ikke . Flere dage i træk , bliver der vist Produkter fra Amo i TV avisen . Hver gang med en svag hentydning til, at Lantmännen Cerealia er den store skurk , som sætter forbrugernes helbred på spil. Når dette sker i de store TV aviser får det utrolige konsekvenser. Manglende troværdighed til et mærkevarefirma koster penge både på kort og lang sigt. Tab af omsætning, masse af mediekroner for at genskabe forbrugernes tillid har store konsekvenser for bundlinien . Seerne kan jo ikke forholde sig til fakta , når indslagene har en vinkel , der har til formål at være sensationsbetinget. Det er ganske utilstedeligt at DR i den grad sætter en Virksomhed i et dårligt lys , nar man fra begyndelsen udviste en ansvarlig adfærd .

Fakta er, at fedtstoffet har været anvendt i en række år i AMO produkterne , ligesom det anvendes i en række andre produkter . Der har aldig tidligere været indikationer på, at det kunne være alergifremkaldende . Forskerne på OUH har haft vanskeligheder ved at finde de elementer i stoffet , der har disse egenskaber . Men var vigtigt for DR at komme ud med sensationen .

Det er katastrofalt, når pressen påtager sig dommerhvervet. Der er ikke muligt at appelere. For når den negative nyhed først er ude, er de uoprettelige konsekvenser konstaterbare. Dette uanset om præmisserne for domsfældelse er tilstede. Fejlagtige domme fra pressen er uden konsekvenser for dommeren , men har enorme konsekvenser for den skadelidte virksomhed . Kan vi ikke få lidt opjektivitet hos de ansvarlige i pressen og DR især.