Formandens beretning 2017

2016 har været et anderledes år, hvis der ellers findes år, som er ligesom det seneste. Men der skete hændelser, som vi ikke forudså. Ja, man fristes til at sige, at alt det vi forventede ikke skete.

Først kom den triste melding om, at Eva Kjær Hansen valgte at gå som fødevareminister, på grund af, at et snart ikke eksisterende parti, mente, at netop landbrugspakken var det emne, de skulle profilere sig på. Det havde vi ikke forventet. Men straks stod en ny klar, Espen Lunde Larsen. Ham får vi senere på året besøg af i Fødevareklubben. Landbruget er jo en stor bidragsyder og basis for al fødevareproduktion og dermed en stor bidragsyder til BNP, så rammevilkårene for netop denne industri er af vital betydning for vor velfærdsstat.

Så fik vi den britiske afstemning om Brexit. Vi forventede et ja, men fik et nej. Nu må vi så se, hvad det medfører. Som en stor samhandelspartner er det vigtigt for fødevareindustrien, at vi får adgang til dette marked i fremtiden. Vi må vente lidt på at se, hvad briterne vil. Forhandlingerne starter snart og får stor betydning for både EU og Danmark. 5% af vores udenrigshandel er med Storbritanien, så det er ikke uvæsentlig.

Vi fik også en ny præsident valgt i USA. Han starter dog først i 2017, men det er jo nu. Dette var heller ikke, hvad vi havde forventet. Han fik dog ikke flest stemmer, men sådan kan demokratiet også udformes. Vi kan nu se frem til, at han vil gøre” amerika great again”. Han vil af med samhandelsrelationer, som ikke er til USA´s fordel. Han vil føre USA tilbage til de gode gamle dage, hvor nationalstaten er i fokus. Tendenser som han ikke er alene om. Vi ser det mange steder i verden. Det er til skade for den globalisering, som vi,som et lille land, har meget glæde af.

Dronningen satte i sin nytårstale også en ny verdensorden. Vi skal have styr på vore talepapirer, så der ikke er uorden i den rækkefølge papirerne skal ligge i. En lille klips gør undervirkning.

OL i Rio blev et sandt triumftog for Danmark. Aldrig har vi vundet så mange medaljer. Men det er ganske atypisk for danskere. Vi har ikke det medfødte vinderinstinkt. Men er bedst til at sidde i rundkreds, når beslutninger skal tages,og opgaver skal løses. Gennem hele vort uddannelsessystem, bekæmper vi det elitære, ja janteloven fornægter sig ikke. Der skal være plads til alle, og vi må helst ikke være bedre end sidemanden. Alle skal have lige adgang til uddannelse uanset evner. Det kommer til at svie til os. Vi får mangel på faglært arbejdskraft, da vi alle skal være akademikere, mens vi står og mangler bagere, slagtere, tømrer mv. Det kommer fødevareindustrien til at lide under.

Fødevareindustrien er en vigtig brik i ethvert samfund. Vores behov for det daglige brød er en forudsætning for overlevelse. I gamle, gamle dage, da vi alle var jægere og samlere, brugte vi al vor tid til at skaffe de nødvendige fødevarer, men sådan er det heldigvis ikke mere. Nu bugner dagligvarebutikkerne med varer. Fødevareindustrien har været dygtig til produktudvikling og markedsføring af nye produkter. Vi bruger nu mindre end 10% af vores disponible indkomst på fødevarer, og det er ikke på basisfødevarer, men også på luksusfødevarer. Vi bliver således rigere og rigere. Men verdens befolkning bliver større og større, mens arealet på hvilket vi kan producere forbliver konstant. Vi kan derfor ikke undvære nye teknologier til at løse dette dilemma. Bæredygtighed er nødvendig langsigtet, men det skal gøres smart. Fødevareindustrien står derfor med nye udfordringer,som vi sammen skal løse.

Vi fik også ny regering i 2016 – en ny trekløverregering- med liberal alliance, som leverandør af flere ministre. Jeg stemte på dem ved sidste valg i håbet om at få et parti ind, der var modstander af EU i sin nuværende form,der også var modstander af en alt for stor offentlig sektor og med gode liberale holdninger. men ministerbiler kan ændre på holdninger, nu må jeg se mig om efter nogle andre at stemme på til det kommende valg.

Dette var jeg havde valgt at sige i år. Selvom det ikke havde meget med fødevareklubbens mange, gode arrangementer at gøre. Men det var et spændende år.

Comments are closed.