Fødevarepriser

Jeg var mandag den 10 marts 2008 indlægsholder på et medlemsmøde i Fødevareklubben om fødevarepriser. Det blev en spændende aften, da forventningerne til de fremtidige fødevarepriser blandt indlægsholderne var forskellige. Stiger udbuddet, således at priserne på råvarer falder eller stiger efterspørgslen mere end udbuddet således at priserne stigerne. Ingen ved det så derfor bliver det som altid svært at spå om fremtiden.

Men der er fortsat stor interesse for netop fødevarepriser og især de stigninger, der er blevet gennemført baseret på de højere råvarepriser. Specielt har mel- og brødpriserne været udsat for kraftig debat. I et sådant omfang at konkurrencestyrelsen har følt sig nødsaget til at undersøge forholdene.

Nu er det jo sådant, at når kornpriserne stiger med 100%, så stiger melpriserne med ca 110%. Det er simpel matematik. Når melpriserne stiger med 110%, så stiger brødpriser 10-15%. Man kan således ikke forundres over at brød stiger med 15 -20%, da alle andre råvarer også stiger.Hertil kommer at lønudviklingen heller ikke står stille under de nuværende konjunkturer.

Andre fødevarer stiger også. Både mælkeprodukter og kødprodukter er steget. Eneste undtagelse er grisekød, som ikke er steget endnu, men det kommer. Vi må derfor acceptere, at vi kommer til at bruge lidt mere af vor disponible indkomst til fødevarer, men det bliver meget marginelt, under 1%, og det er vel plads til i budgetter, hvor ferier, underholdning m.v. tager meget plads. Jeg tænker stadig tilbage på dengang, da der ikke var mobiltelefoner. Det er ikke til debat, de penge finder vi i budgettet.

Transportudgifterne vejer også tungt i husholdningsbudgettet og ser vi også store udsving, men vi tilpasser os.

Jeg forudser at vi ikke vil få prisfald, hverken på kort eller lang sigt, da efterspørgslen vil være stadig stigende i og med der stadig bliver flere mennesker der skal mættes og at verdens befolkning bliver gradvis rigere.

Comments are closed.