Om sygefravær

I den seneste tid har der været en del debat om sygefraværet på danske arbejdspladser. Således har Jysk haft en konkurrence mellem butikkerne om laveste sygefravær. Præmien var et weekendophold og da Jysk jo har åben om lørdagen, måtte cheferne tage over og passe butikken. Det kom der en del presseomtale ud af. Ja, man kunne også se det på nyhederne. Assens kom på landkortet. Også Posten har barslet med tanken om at indføre præmier for ikke at være syg. Men det er efter min bedste overbevisning en syg tanke.

Hvis man kan mindske fraværsprocenten gennem incentivs må det enten betyde at folk ikke er rigtigt syge ,når de er fraværende eller også går de på arbejde, når de er rigtigt syge. Begge dele viser sygdomstegn i virksomheden. Jeg er overbevist om , at man gennem en fornuftig personalepolitik kan opnå gode resultater.

Min egen erfaring er, at fraværsprocenten i almindelige danske virksomheder bør ligge på 2. Hvilket kan opnåes ved, at man behandler sit personale godt. I nogle virksomheder kan de ydre omstændigheder være af en sådan karakter( frost, kulde, damp, vand mv), at medarbejderne lettere bliver syge. Men så må man jo gøre en indsats der. Medarbejderne skal jo ikke blive syge af at gå på arbejde.

Når jeg ikke synes, at incentivs er vejen skyldes dette, at der indbygget i dette er en stor mistillid til medarbejder. Der ligger implicit i præmieringen, at de nok pjækker en gang imellem . Jeg kan ikke forestille mig et godt klima på en arbejdsplads med mistillid til medarbejderne. Jeg kunne slet ikke tænke mig at arbejde på en sådan.

Når man er syg skal man blive hjemme til man er rask og er man rask skal man naturligvis være på arbejde. Jeg er overbevist om at det den måde langt de fleste mennesker tænker. Så gennem et godt arbejdsmiljø, sænker man sygdomsfraværet.

Comments are closed.