Formandens beretning 2016

Dette er vist nok den 21. Generalforsamling, hvilket betyder at vi har
eksisteret i ca 20 år. Det er nu ikke så vigtigt , hvor gamle vi er ud
over, at vi gerne vil fejre nogle mærkedage. For det , at vi er ca 20 år , betyder at vores generalsekretær har været sekretær i klubben lige så længe. Vi ved alle , at Poul har ydet en kæmpe indsats for klubben, man kan vel sige at uden Poul ingen klub. Han har været krumtappen i klubbens arbejde. Det gælder både vore messerejser og vore øvrige arrangementer. Og der har været mange gennem årene. Det er kun ganske få han ikke både har arrangeret og deltaget i. Altid har hvert arrangement været gennemført med perfektion. Intet bliver overladt til tilfældigheder. Sådan er Poul.Det er mange messerejser Poul har gennemført. Det er der meget arbejde med både før og efter rejserne. Mange små og store problemer er blevet løst. Vi har derfor alle meget at sige Poul tak for. Nu er det ikke sådan , at Poul vil holde, men netop i forbindelse med vores jubilæum synes vi i bestyrelsen, at Poul skal have en lille påskyndelse for sit store arbejde. Så Poul, hvis du vil komme herop,så skal du få en blancochek, på et golfweekendophold for dig og Else. Jeg er overbevist om, at du kan administrere den tillid, vi viser dig, ved ikke at sætte beløb på. Du har jo i alle årene passet godt på foreningens penge.

Applaus.

Og nu til den egentlige beretning. Som jeg ganske rigtigt forudsagde på sidste generalforsamling, har vi fået en ny fødevareminister. Det var godt. Hun er ikke kun en gæv kvinde, hun er også modig. Hun har sagt ja til at besøge Fødevareklubben her i foråret. Vi har haft hende før og hun er bare god. Hun er jo også miljøminister, så hun har sikkert nok at se til. Randzoner er nu ikke mere noget problem til glæde for landbruget. Vi skal ikke have højere miljøkrav end de øvrige EU lande, siger hun. DeT er modigt gjort.Vi får også penge til investeringer i forskning og der kommer penge til styrkelse af exporten. Herudover vil der ske en regelforenkling, hvilket kommer alle fødevarevirksomheder til gode.Så alt i alt et godt valg.

Hvis man ellers er interesseret, så er den økologiske afsætning steget meget i løbet af 2015. Det er godt for de frelste, men måske ikke så godt for de, der gerne vil have størtst mulig produktion, til løsning af bespisningen for de mange mennesker, der sulter. Fuldkorn har også fået tag i danskernes smagsløg. Det er godt for både folkesundheden og økonomien. Det er jo bedre at ydnytte korn 100% end 75%.

Ellers må vi jo sige at flygtningedebatten er det der står højest på den politiske dagsorden. Vi burde tage flere flygtninge ind i vort land. Ikke nødvendigvis for deres skyld, men også for vores egen. Hvis vi vil have vækst på længere sigt kommer vi til at mangle både hænder og hoveder. Flygtninge er også forbrugere i de lokalsamfund , de bor i og dermed er de med til at skabe beskæftigelse der. Den lokale købmand er glad ved den øgede omsætning. Hvor pengene kommer fra er jo ikke købmandens problem. Men vi har ikke råd, siger alle politikere . Så lad dem blive i de andre lande. Men det er dumt, hvis vi ellers kunne sortere i dem , der kommer hertil. Vi har brug for de , der både kan arbejde, har en god uddannelse og kan bruge hovedet.Så det vil være effektivt,hvis vi testede dem ved grænsen.

For Fødevareklubben har det også været et godt år. Vi har gennemført stort set alle de arrangementer, som vi har planlagt. Vi har også haft medlemsfremgang. Så vi nu er XXL medlemmer. Jeg håber I vil tage min beretning til efterretning, den bliver alligevel ikke ændret.

Comments are closed.