Archive for august, 2011

Mere valg

onsdag, august 31st, 2011

Rød blok er ude med nye afgifter på usunde fødevarer. Vi skal til nu til at have smagsdommere, der skal bestemme, hvad der er sundt og hvad der er usundt. I min optik findes, der ikke usunde fødevarer, men det er naturligvis ikke sundt at indtage fødevarer i uanede mængder.

Vi har behov for sukker, vi skal jo have energi for at motoren kan holdes igang. Vi skal også have fedt af samme årsag. Vi skal selvfølgelig have balance i vores fødevareindtag, men hvis man tror man kan styre dette gennem nye afgifter og skatter forregner man sig. Det lyder godt, når man skal krydsfinansiere. Afgifter på fødevarer skal finansiere sundhedssektoren, således at de der bliver syge af at spise usundt skal betale for deres egen behandling. Et helt nyt princip i den offentlige finansieringsmodel.

Det er de kriminelle, der skaber behov for fænglerne. Hvad er mere naturligt end at de også betaler udgifterne til kriminalforsorgen. Det er de gamle, der bruger plejehjemmene, ergo skal de også betale alle omkostningerne. Det er brugerbetaling så det vil noget.

Vi har lige været igennem en lang debat om fedtafgiften. Politisk makværk og med deraf følgende administrative byrder til fødevareindustrien, byrder som vi absolut ikke har behov for. Så fri os fra nye afgifter og skatter og lad den kloge forbruger selv sammensætte menuen.

Folketingsvalg 2011

lørdag, august 27th, 2011

Så kom forløsningen og vi skal til valgurnereog have sammensat et nyt folketing og vi skal have  en ny regering uanset om den bliver rød eller blå.   men ændrer det på noget. Vil vi mærke den store forskel? Efter den første partilederdebat ser det ikke sådan ud. Vi er i en alvorlig økonomisk situation,men ingen tør at gøre noget radikalt.

Vi er i en situation, hvor indtægterne ikke følger med omkostningerne. Det kan ske i privatøkonomien, det kan ske i virksomheder og det kan ske i den offentlige økonomi. Hvis konjunkturerne ikke er med os må vi reagere på dette.

Hvis det er i privatøkonomien, der er underskud, må vi benytte os af de muligheder vi har for at rette op på den situation. Vi kan tjene mere altså arbejde mere. Men det forudsætter, at der er nogen, som efterspørger de kompetancer, som vi har. Vi kan spare, altså bruge mindre og derved få balance. Vi kan også låne for at få dækket hullet, hvilket indebærer at vi må formidske vort fremtidige forbrug. Det er ikke lette beslutninger, men nødvendige, da vi ikke som privatpersoner kan overleve med store underskud, hverken på kort- eller langsigt. Vi må altså skære i omkostniger hvis det ikke er muligt at forøge indtægterne. Først de varible og om nødvendigt også det faste. Vi må spare på ferier eller sælge vores aktiver.

Disse regler gælder også for virksomheder.

Den aktuelle samfundsøkonomi er præget af, at vi har et underskud på de offentlige budgetter. Vore udgifter er større end vore indtægter. Vi har altså en for stor offentlig sektor og vi har for mange på overførselsindkomst. Dette er et resultat af , at vores konkurreceevne er for ringe. Vores omkostninger er for høje i samligning med vore konkurrenter. Vi ser at arbejdspladser flytter bl. andet til Tyskland, hvor lønniveauet er lavere. Men kan vi så ikke bare sænke lønnen. Nej, det er ikke et politisk tema, men overladt til arbejdsmarkedets parter. Når vi ikke har konkurrencekraft er det svært at forøge indtægterne til at løse vort problem. Vi kan altså ikke med den nuværende konkurrenceevne arbejde os ud af problemet. Men kan man ikke sænke lønnen på andre måder. Jo, vi kan sænke skatten på arbejde. Dervedk kan man ihvertfald teoretisk skabe en situation, hvor vi uden at gå ned i rådighedsbeløb kan sænke lønnen. Vi bruger jo de penge vi tilbage efter skat og hvis skatten går bliver rådighedsbeløbet større. Vi mindsker derved vores omkostninger og bliver mere konkurrencedygtige. Vi kan altså sælge mere og få flere i beskæftigelse. Samfundsøkonomien forbedres dobbelt, idet flere i beskæftigelse betyder besparelser på arbejdsløshedsunderstøttelse, efterlønnen og kontanthjælpen, ligesom skatteindbetalingerne bliver større. Går denne ligning op, er vi et godt skridt på vejen. Men hvorfor anvender vi ikke denne fremgangs måde, når det nu er så enkelt.

Offentlig budgettering bygger på baglænsregning. Vi ser først på, hvad vi skal bruge og derefter på finansieringen. Vi kan jo ikke forestille os, at vi skal have mindre service end vi har i dag. Vi kan ikke starte på en frisk og se det hele fra en ny vinkel. Vore velerhvervede rettigheder skal ingen tage fra os og derfor får vi et meget stort behov for offentlig forbrug. Vore faste omkostninger er for høje. Derfor er der ikke mulighed for kortsigtet at sænke skatten. Men vi kommer ikke til at opleve diskussioner af denne karakter. Ingen politikker har mod og mandshjerte til at skære dybt i det offentlige forbrug. Der er ubalance i forholdet mellem den producerende sektor og den forbrugende sektor. For at overleve må vi have skabt balance. Dette gøres kun ved at styrke vores konkurrenceevne .Så vi kan komme til at øge indtægterne.

Effektivitetsforbedringer er selvfølgelig en vej. Den er mere langsigtet. Men naturligvis holdbar. Vi skal bare passe på, at vi overlever på  kortsigt. Det er jo ikke meget ved at have en strålende fremtid, hvis vi er døde i morgen.

Jeg håber, at vi kommer til at høre mange konstruktiver debatter i de næste 19. dage, men har ikke de største forventninger

Om DR

torsdag, august 25th, 2011

Jeg er i den heldige situation, at jeg kører meget i bil. Derfor har jeg meget glæde af at høre radio. Jeg tilhører også den generation der er målgruppe for P1. Derfor er min radio altid stillet ind på dette program.

Om morgenen er det altid fyldt med god information og det samme gælder om eftermiddagen, hvis jeg ikke lige kommer lidt tidlig ud, så man sender netværket. Det kan virkelig bringe mit p.. i kog , når Lars Kolind ( forfatter og bestyrelsesmedlem ) er med i panelet. Senest i går var temaet min generations tyveri af resourcer, som skal betales af de yngre generationer, samt de store krav der bliver stillet fra vores side. Lars Kolind, som har sit på det tørre, gennem sit tyveri af penge fra de stakler, som har nedsat hørelse, som jo må have betalt alt for meget for høreapperater. Ellers kunne han jo ikke være blevet rig. Han var meget forarget over, at ældre kunne få rabat på museer, kunne få 65-billetter, køre billigere i bus m v. Vi har jo alle råd var hans konklusion. Måske kender han ingen, der må leve af overførselsindkomster, som folkepension. De har ikke meget at slå til søren for.

Når jeg altid bliver dybt oprørt, når jeg hører Lars Kolind, er det fordi han altid er meget arrogant i sine holdninger. Han har tydelig en foragt for menneske, som ikke har gjort det ligeså godt som han selv. Det er ikke os alle, der bor på et gods og kan tillade os at have holdningen om , at enhver er sin egen lykkes smed. Det er det gode ved at bo i samfund, hvor der er en social ansvarlighed. Og hvor vi tager hånd om de svage. Som fynbo satte jeg naturligvis pris på hans forslag om en flad skat på Fyn. Hans politiske flair var desværre årsag til ,at Liberal Alliance ikke fik flere mandater til sidste folketingsvalg.

Mit råd til DR, smid ham ud af panelet.