Archive for februar, 2013

Formandens beretning 2013

søndag, februar 3rd, 2013

Ja, så er der igen gået et år siden sidste generalforsamling i Fødevareklubben.Et år, der igen har stået i ktisens tegn. Vi bliver ved med st snakke krisen op, samtidig med , at vi  må konstatere , at de danske akrier aldrig har været højereend de er idag. Tilliden til dansk erhvervsliv har aldrig været større. Fremtiden burde tegne lys.

Verdens befolkning vokser og vokser. Snart er vi 9 mia mennesker på denne klode. 9 mia munde ,der skal mættes og en stigende del af disse mennesker, ca 4 mia, får også råd til at købe. Efterspørgslen efter fødevarer vil stige med 70 % i de kommende år. Så alle burde juble. Og det gør man også i store dele af dansk fødevareindustri. De store virksomheder trives særdeles godt og ekspanderer specielt på nye markeder. Hjemmemarkedet vokser ikke og forbruget er nærmest faldende, fordi opsparingskvoten er høj – det giver små og mellemstore virksomheder uden stor export, udfordringer.

Vi snakker meget om rammevilkårene for industrien. Mange danske fødevarevirksomheder er belastet af afgifter og andre omkostninger, som vore konkurrenter ikke har. Det lykkedes at få bortskaffet fedtafgiften og stigningen i sukkerafgiften til stor lettelse for industrien. Vi fik derved bortskaffet meget bureaukrati og selvom finansieringen gik ud over de direkte skatter, var det en god løsning for alle.Vi skal jo huske på at forbrugsbegrænsninger på hjemmemarkedet og er skadelig for exporten.

 Vi er dog stadig belastet af mange afgifter. Så en regelsanering på dettte område ville ikke være så dårlig og måske også være med til at skabe vækst.

Danmark har meget høje tærskler, hvad angår fødevarersikkerhed, arbejdsmiljø m v. Dette kan også være en extra belastning for vort erhverv.  Der skal jo være kunder til at betale for disse extra ydelser. Det er der måske i de nære markeder, men i de markeder der vokser er det tvivlsomt .Det er hæmmende for vores konkurrenceevne og kan være en årsag til , at virksomheder flytter ud.  Vi skal leve af at være bedre end de andre, så vi skal ikke starte med at spænde ben for os selv. Vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med fødevaresikkerheden, men heller ikke sætte overliggeren alt for højt.

Vi skal innovere i fødevareindustrien og vi oplever et stigende pres fra vores kunder. Når nu meget styres af relativt få i indkøbere i dagligvarekæderne, kan det blive innovation for innovationens skyld. Kæderne vil gerne differentire sig og vil gerne opfinde det varme vand på en ny måde. Men er dette til gavn for forbrugerne.

 Med de store udfordringer der ligger ud i fremtiden, skal vi måske til at tænke anderledes. Der bliver kamp om råvarerne. Og vi skal være dygtige til at udnytte disse optimalt. En stor ændring , som også kommer til at flytte holdninger bl a til anvendelse af ny teknologi. GMO vil betyde større udbytter og derfor kan flere munde mættes. Så må vi håbe at det ikke bliver overlevelse på kortsigt og døden på lang.

Fødevareministeren var i går ude at stramme kontrollen med drægtige søer landbrugsbesætninger. Et ædelt forehavende, men hvis det er sket med baggrund i fjernsynsprrogrammet Borgen er vi langt ude. Mange politikkere er utrolig opmærksomme på det dags aktuelle. Og man kan godt få den fornemmelse at Danmark styres efter , hvad der er sket i går. Kortsigtet og uden strategi.

Tilbage til krisen. Vi taler meget om arbejdsløsheden. Men det er vel ikke den der er værst. Selvfølgelig er det ikke godt ,at vi ikke kan skabe arbejdspladser. For at skabe arbejdspladser skal vi være konkurrencedygtige, og det blver vi ikke med det antal mennesker vi har på offentlg forsørgelse. Vi skal altså have omkostningerne ned. Ingen tror vel på at lønnen kan sættes ned. Men får vi færre offenlige udgifter er der basis for at sætte skatten ned, som igen giver basis for at holde lønnen i ro og derved en relativ styrkelse af vores konkurrenceevne. Men det bliver det lange seje træk.

Jeg tror der lys forude. I sidste uge var mange kloge mennesker samlet i Davos og en spirende optimisme blev der givet udtryk for.Kan vi begynde også at snakke os ud af krisen er meget vundet. Der er oså psykologi involveret.